Lernado de kritika pensado reduktas kredemon al pseŭdosciencoj

Astrologio, alkemio kaj NIFOj estas unu el la plej popularaj scioj kiuj inkludiĝas en la kategorio de pseŭdosciencoj, kies difino estas instruaro aŭ praktikado sen scienca bazo aŭ sen scienca rigoro. Malgraŭ tio, nuntempe diversaj pseŭdosciencoj forte disvastiĝas kaj ties kredemuloj multnombriĝas. Estas ĝenerala kompreno ke, instruante kiel uzi ilojn por analizi la sciencan kvaliton de supozeble sciencaj asertoj permesas homojn pli bone juĝi pri la vereco de tiuj asertoj. Tamen, tiu aserto estas pli teoria ol efektive science pruvita. En scienco, ne gravas kiom logika estas la teorio, ĝi bezonas eksperimentan pruvon.

Du sciencistoj el Usono decidis kalkuli ĉu eblas instrui kritikan pensadon al lernantoj, kaj kiel tiu lernado povas pretigi la gejunulojn rekoni nesciencajn asertojn. Por pruvi la teorion, la sciencistoj decidis kontroli la kritikan pensadon de lernantoj kiuj kursas Historion kaj trapasis kurson pri kiel pensi kritike dum semestro. Oni elektis Historion ĉar tiu ĉi fako havas kelkajn dubindajn popularajn asertojn, kiel la ideo ke pratempaj eksterteraj astronaŭtoj respondeciĝas pro supozeble “miraklaj” antikvaj konstruaĵoj.

La sciencistoj aplikis demandaron al lernantoj de la kurso de Historio kun specifa fokuso pri kiel rekoni pseŭdosciencajn asertojn kaj komparis kun la respondoj de lernantoj de Historio (sen kursi la specifan kurson) kaj Psikologio.

La kurso, nomata “Fraŭdoj kaj Misteroj en Historio”, uzis kiel bazan libron la volumojn “Fraŭdoj, mitoj kaj misteroj: scienco kaj pseŭdoscienco en arĥeologio” (Feder, 2010) kaj “El Stonehege al Las Vegas: arĥeologio kiel populara kulturo” (Holtorf 2005). La kursanoj devis diskuti la aŭtorojn, analizi la informojn, kaj aldone uzis la meĥanismojn pri kritika pensado de la fama astronomo Carl Sagan, el sia libro The demon-haunted world: science as a candle in the dark (1996). Post semestro, la sciencistoj reaplikis la demandaron, kaj konstatis ĉu la kredemo-indekso ekhavita post apliki unuafoje la demandaron ŝanĝis post la kurso.

La rezulto estis, ke lernantoj de la kurso pri pseŭdosciencoj perdis kredemon al dubindaj informoj, multe pli ol tiuj kiuj kursis Psikologion aŭ eĉ la propra Historio-kurson sen tiu specifa kurso. Fakte, la rezulto klare elmontras, per praktika eksperimento, ke instrui la meĥanismojn per kiu oni povas rekoni pseŭdosciencajn asertojn kaj distingi la rigore sciencajn asertojn estas valora kaj fruktodona maniero stimuli kritikan pensadon. La sciencistoj elmontris, ke kritika pensado povas esti kontentige instruita kaj ĝi malgrandigas la kredemon al pseŭdosciencaj informoj. Aldone, ili rekomendas ke kursoj kiel Historio kaj Psikologio aldonu kiel parton de ĝi lecionojn pri meĥanismoj de kritka pensado, kaj kiel uzi ĝin por distingi sciencajn informojn de tiuj pseŭdosciencaj.

Fonto: Anne Collins McLaughlin & Alicia Ebbitt McGill. Explicity teaching critical thinking skills in a History Course. Sci & Educ (2017). doi:10.1007/s11191-017-9878-2

Vortoj el la nova prezidanto

Karaj ISAE-anoj, karaj legantoj

Sciencoj iras kune kun la internacia lingvo Esperanto ekde la komenco de la lingvo. ISAE naskiĝis nur 19 jaroj post kiam la Unua Libro estis eldonita en 1887, dank’al la fama eminentulo Generalo Sebert, ties unua prezidanto. Escepte dum la Mondmilitoj, nia Asocio, nia heredaĵo, senĉese antaŭeniras. Oni kredis ĝin morta post la Dua Mondmilito, sed D-ro Carl. Støp-Bowitz revivigis ĝin ekde 1946. Poste, 9 prezidantoj transdonis al si la malfortan torĉon ĝis nun! 67 jaroj post tiu revivigo, por la dekunua fojo,  Mi honore transprenas la torĉon por vivigi la sciencan tradicion en Esperantujo. Mi honore prenas la prezidantecon de la Asocio. Mi fiere estos la deka prezidanto.

Ni ne forgesu, de kie oni venas, nek kiu estas nia heredaĵo. Ni sentu nin apartenantaj al scienca tratempa komunumo en Esperantujo. Ni rekonsciiĝu pri la historio de nia Asocio kaj nia respondeco en la Esperanto-movado.

Post 110 jaroj, ISAE plu vivas! Kaj tio estas bonega novaĵo! Tamen, scienco en Esperantujo kaj kompreneble ISAE iras krizon al krizo. Oni ne plu kalkulas la artikolon kiu demandas ĉu sciencoj havas estontecon esperantuje. Oni ne plu kalkulas la krizojn de nia valorega Scienca Revuo. La eksprezidanto D-ro José-Antonio Vergaras prave donis la direkton de estonteco de ISAE. La klereco kaj la sciencaj konoj ĉie estas endanĝerataj de dogmaj aŭ malkleraj pripensadoj. La duboj pri gravegaj sciencaj konaĵoj kreskas. Oni ne plu kalkulas pri la retpaĝoj favorantaj skeptikajn vidpunktojn pri evoluo de la specioj, vakcinoj, KTP aŭ kiuj aprobas kaj disvastigas pseŭdosciencaĵojn, ĉefe pri Medicino, kiu estas danĝera kaj eventuale senrespondece mortiga agado.

Tial, ni atente zorgos pri la bonfarto de nia kara Scienca Revuo, vera kerno de nia ago. Ni transformos tiun gravan ilon en sciencisto-varbilo, malfermante ĝin al pli granda kunlaboro kun AIS kaj aliaj sciencaj asocioj, neesperantaj inkluzive. Tamen, Scienca Revuo estas tro faka por grandskala disvastigo, kvankam nemalhavebla por altnivelaj sciencaj eldonoj en Esperantujo. Tial  ni traktos la publikan malfermon de nia Asocio. Tiucele, ni jam malfermis blogon kaj facebook-profilon. Ili celas trafi la nefakan tamen scienceman publikon per sciencaj novaĵo, reklamoj pri eventoj sciencaj kaj instigi diskutojn, debatojn kaj vidpunktojn pri sciencaj aferoj en niaj societoj sed ankaŭ kontraŭbatali la dogmajn, malverajn kaj venenajn misinterpretojn pri sciencaĵo en Esperantujo. Tranformante ISAE al ISAE 2.0, ni ankaŭ malfermiĝos al junularo kaj espereble ni sukcesos longdaŭrigi kaj transdoni nian sciencan heredaĵon.

Ĉi tie, mi ŝatus danki al la eksestraro kaj aparte al Johannes Mueller, kiu estas kaj restos ĉefredaktoro de SR kaj ĉefmanstumanto pri teknikaj aferoj. Li faras gravegan laboron kreinte la novan retpaĝon de Scienca Revuo (scienca-revuo.info), de la blogo (aktuale.scienca-revuo.info) kaj de la ĉiferado de la arkivoj. Li donas al ni fortajn subkonstruaĵojn.

Mi ankaŭ ŝatus danki José-Antonio Vergara kiu pripensis la estontecon de la asocio kaj permesis ke ISAE supervivis al la eksiĝo de nia laborema eksprezidanto Prof. Rüdigher Sachs.

 

Mi ankaŭ forte kunlaboros kun nia nova vicprezidanto, D-ro Wendel T. Pontes, aktuale mastrumanto de la facebook-profilo de ISAE kaj gravega kontribuanto de nia blogo.

Mi estas fakdelegita membro de UEA (pri scienco) kaj membro de Esperanto-france (http://esperanto-france.org/?lang=fr)..

Mi ne havas kaj ne havos aliajn oficojn esperantuje dum mia prezidanteco. Miaj nuraj celoj estas vigligi nian asocion kaj kondukti ĝin laŭ la vojo ĉi-supre priskribita. Estiginte la aliĝkampanjon 2016-2017, Ni jam identigis nian Asembleon. Dank’al ĝi, espereble ni havos modernan vivantan statuton kaj super ĉio, viglan asocion sciencan. Mi bondeziras al ĉiuj bonan jaron 2017, esperante ke ĝi estos fruktodona.

 

Amike

 

Anthony LUCAS

Prezidanto de ISAE

La 12a de januaro 2017

ISAE elektis sian novan estraron

Estimataj geamikoj,

Entute, 32 el la registritaj 80 membroj balotis, tio signifas ke, 40% el la membroj voĉdonis. Do, la baloto estas valida.

Neniu baloto estis nuligitaj laŭ la regularo.

Jen la rezulto (laŭ ordo je plejmulto el la voĉdonoj):

Johannes Mueller (84,3%), Anthony Lucas (81,2%), Orlando Raola (75%), Wendel Pontes (75%), Francesco Maurelli (65,6%), Ana Ribeiro (59,3%), Huang Trezoro Yinbao (56,2%) kaj Aleks André (53,1%).

Laŭ la statuta regularo, ISAE estraro konsistas el sep membroj. Pro tio, tiu kiu ricevis la malplejmulto el la elektoj ne fariĝos estrarano.

ISAE Estraro por la periodo 2017-2020 konsistas el: Johannes MUELLER, Anthony LUCAS, Orlando RAOLA, Wendel PONTES, Francesco MAURELLI, Ana RIBEIRO kaj Huang TREZORO YIANBAO.

Dankon al ĉiuj kiu balotis kaj helpis daŭrigi la laboron de ISAE!

 

 

Regularo de la Baloto por elekto de la estraro de ISAE kaj de ĝia prezidanto por la jaroj 2017-2019

Statuto : paragrafo 5.3 : “Ĝenerala voĉdono esta la plej supera decida organo; ĝi okazas en formo decidita de la estraro por favori plej multe da partoprenanto, kaj ĝi decidas per simpla plimulto de la alvenintaj voĉoj.”

Paragrafo 4 :     4.1-la estraro konsistas el minimume du homoj kaj el maksimume 7 homoj. Nepraj postenoj estas prezidanto kaj ĝenerala sekretario.

        4.2-Elekto. La estraro estas elektata de la membraro per voĉdono ĉiun trian jaron. La prezidanto estas laŭ sama procedo aparte elektata.

Regulo 1 : Kandidatiĝo kaj Baloto okazas per interreto.

Regulo 2 : La kandidatoj nepre estas membroj de la asocio.

Membro estas persono kiu aliĝis al ISAE per la reta formularo kaj kies retadreso validas. https://www.inscription-facile.com/form/kKOdGJ8vsqSVW4JTP6rp

Regulo 3 : La kandidatoj kandidatiĝas por estraraneco sed tuj anoncas unuope sian eventualan intencon kandidatiĝi por prezidanteco.

Regulo 4 : La baloto okazas per interreto.

Regulo 5 : Nur la membroj de la asocio partoprenas la baloton.

Regulo 6 :     Baloto :     La membroj ricevas formularon por baloto per siaj respektivaj retadresoj.

Ĝi enhavas  la liston de kandidatoj.

Ĉiu unuopa membro povas voĉdoni favore al 0 ĝis 7 el la proponitaj kandidatoj.

Estas nulaj, la balotiloj kies rubrikoj ne estas plenumitaj

Estas nulaj, la balotiloj kiuj enhavas pli ol 7 nomojn

Regulo 7 : Resultoj : La rezultoj validas nur se pli ol 30% de la membroj partoprenis la voĉdonon. La nulajn balotilojn oni ne kalkulas.

La kandidatoj estos elektitaj se ili ricevas pli ol 50% de la voĉoj de la partoprenantoj.

Se pli ol 50% de la partoprenintoj elektus voĉdoni por neniu, tiam la baloto estus nula.

Se nur malpli ol 2 kandidatoj ricevus pli ol 50% de la voĉoj, tiam la baloto estus nula.

La estaro estas elektita nur se estas inter 2 kaj 7 elektitoj.

Regulo 8 : Se neniu el la kandidatoj kiuj anoncis sin por la prezidanteco estas elektita, tiam oni organizas en la estraro, duan kampajnon por kandidatiĝi al prezidanteco. Se la estraro ne enhavas 7 estraranojn, tiam la prezidanteco estas malferma al la membroj. Alikaze, la prezidanteco estas malferma nur al estraranoj.

Regulo 9 : Tuj post la elekto de la estraro, baloto por prezidanteco estas organizata se estas almenaŭ unu kandidato en la estraro. Alikaze oni aplikas la Regulo 8.

Regulo 10 : Baloto por prezidanteco : la prezidanto estas elektata laŭ relativa plejmulteco.  La kandidato kiu gajnas la plejmulton da voĉoj estas prezidanto. Kaze de egaleco inter pluraj kandidatoj, la valoro de  balotilo de la nuna prezidanto duoblas. Se la prezidanto ne voĉdonis, oni duobligas la valoron de la balotilo de la plej maljuna nuna estrarano.

La estraro

formularo por kandidatiĝo al estraro de ISAE

Karaj

Ĉi tie, la ligilo al formularo por kandidatiĝo al estraro de ISAE. Nur la membroj povas kandidatiĝi. La formularo estas malferma inter la unua de novembro kaj la 15a de la monato.

https://www.inscription-facile.com/form/FqioMxFOW1NF4B17pJfi

La baloto okazos okazos poste.

La estraro

 

 

 

Scienca Revuo nun havebla ĉe UEA.org

img_20160920_114029

Karaj legantoj, karaj membroj de ISAE

Scienca Revuo estas nun havebla ĉe UEA.org

Ili kostas 12 eŭrojn

La lasta numero enhavas 130 paĝojn. Ĝia enhavo:

Kajero 1, Numero 230, jaro2013

ISAE informas

forpasis mrita sciencisto kaj Esperantisto

El la scienca mondo

Netrafa apliko de Gavagai-a problemo al infana lernado de vortoj (H.NAGATA)

Elektitaj teoremoj pri la punktoj, kiuj determinastrilateron (J.Gorowski kaj aliaj)

Komento pri la teoremo Steiner-Lehmus (A. PEPPERDINE)

La rolo de EPA kaj DHA en la prevento de kardiovaskulaj eventoj (A.LUCAS)

Scienco kaj socio

Ĉifrado , pli kaj pli grava (JOHANNES MUELLER)

Kajero 2, Numero 231, Jaro 2014

ISAE informas

ISAE oficiale registriĝis kiel organizo

Scienco kaj Esperanto

Nova komisiono de TEJO : Scienca kaj Faka Agado (SFA)

El la scienca mondo

Fera homeotazio, aterosklerozo kaj iskemia kardia malsano (A.LUCAS)

La dinamismo kaj kresko de la tero pro sia transformebla kerno de la nukleo (V.SHEHU)

Materialtestado I : La tirtesto (J.MUELLER)

Terminologio

Helpilo por verki sciencaj artikolojn (M.MARADAN kaj aliaj)

Kajero3, Numero 232, Jaro 2015

ISAE informas

ISAE-ĉu estontectaŭga organizo

Decidoj de ISAE dum UK2015

El la scienca mondo

Prezento de pulmkancera modelo (A.LUCAS)

Graveco de proteinadsorbado al surfacoj (V.POOR)

omsky-a Minimumisma Programo ne kvalifikiĝas kiel naturscienco (H.NAGATA)

Strategiaj ludoj (J.GOROWSKI kaj Aliaj)

 

 

 

 

 

Kun kondolenco ni memoras pri Detlev Blanke

Kun kondolenco ni memoras pri Detlev Blanke, kiu estis ikona figuro de esperanto-movado. Li ankaŭ kontribuis al Scienca Revuo per artikoloj. Liaj artikoloj estas alireblaj ĉe
https://scienca-revuo.info/issue/archive
 
Blanke, Detlev, La antikvaj lingvoj kaj la problemo de internacia monda helplingvo. 26.4/5 114/115 (1975)
Blanke, Detlev, Doktoriĝo per komparo de planlingvo (E.) kaj nacia lingvo (la germana). 27.4 120 (1976)
Blanke, Detlev, Grava oficiala agnosko por Esperanto. 36.1 149 (1985)
Blanke, Detlev, Terminologia kurso. 38.2 154 (1987)
Blanke, Detlev, Novaĵo pri la Enciklopedia Vortaro Esperanto-Germana. 47.1 168 (1996)
Blanke, Detlev, Esperanto kiel Faklingvo – Elekta Bibliografio. 48.3 172 (1997)
 
Li ankaŭ prelegis por ISAE dum nia simpozio en Lillo.

AliĝoKampajno de ISAE por la jaro 2016-2017 malfermiĝas

 

Se vi ŝatas la agadon de ISAE, fariĝu membron ! La aliĝo estas tute senpaga kaj grave helpos nin!

Nia sciio pri la membronombro gravas por nia rilato kun UEA kaj la pliboniĝo de niaj agadoj.

Klaku la ligilon!!!

https://www.inscription-facile.com/form/kKOdGJ8vsqSVW4JTP6rp